Psykologipalvelut
Susanna Huttunen

Mutismikuntoutus

Selektiivinen mutismi eli valikoiva puhumattomuus on ahdistuneisuushäiriö. Lapsi tai nuori osaa kyllä puhua, mutta ei pysty, koska ahdistuu niin voimakkaasti tietyissä sosiaalisissa tilanteissa esim. koulussa tai vieraiden läsnä ollessa. Käyttämäni mutismin kuntoutusmenetelmä on Maggie Johnsonin ja Alice Wintgensin kehittämä, ja se perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Tällä menetelmällä on saatu erinomaisia tuloksia sekä lapsilla että nuorilla useissa eri maissa jo vuosikymmenien ajan. Itse olen käyttänyt tätä menetelmää v.2015 lähtien, ja olen nähnyt, miten nopeasti se on helpottanut lapsen puhumiseen liittyvää ahdistuneisuutta. Varsinkin nuoremmilla lapsilla tuloksia alkaa tällä menetelmällä yleensä tulla muutamissa viikoissa. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa, mutta pääasiassa koulussa tai päiväkodissa eli siellä missä ongelmakin yleensä esiintyy. Jokainen kuntoutusprosessi suunnitellaan yksilöllisesti lapsen tarpeet ja olosuhteet huomioiden. Kuntoutus sisältää ongelman arvioinnin, lapsen ja vanhempien tapaamiset, yhteisen suunnittelun perheen ja tarvittavien muiden ammattilaisten kanssa ja säännöllisen ohjauksen koulun tai päiväkodin työntekijöille. Lapselle kuntoutus tarkoittaa alkuarvioinnin ja tutustumiskäyntien jälkeen 3-5 kertaa viikossa toteutettavia noin 15 min. pituisia kuntoutustuokioita koulussa tai päiväkodilla. Näillä tuokioilla totutellaan puhumiseen asteittain vaikeutuvien tehtävien, leikkien ja pelien parissa tutun työntekijän kanssa. Kuntoutuksen tavoitteena on, että lapsi pystyy puhumaan ikätasoisesti tarvittaessa ja oma-aloitteisesti kaikissa tavanomaisissa arjen tilanteissa ja myös yllättävissä tilanteissa. Miten päästä mutismikuntoutukseen? Kela voi kustantaa mutismikuntoutusta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiana, jos puhumattomuus aiheuttaa lapselle huomattavia vaikeuksia arjessa. Maksusitoumuksen kuntoutukseen voi saada myös terveydenhuollosta tai sivistystoimesta. Kuntoutuksen voi maksaa myös itse. Ota yhteyttä ja kysy lisää. Varmimmin tavoitat minut tekstiviestillä tai sähköpostilla. Sitten voimme sopia tarkemmin, miten asiassa edetään. Menetelmän esittelytapaaminen on maksuton.


Osoite:
Lukkoilantie 4
42100 Jämsä
Puhelin:
045 2365 226
Sähköposti:
susanna.huttunen@susannah.fi