Psykologipalvelut
Susanna Huttunen

                


Osaamiseni

Olen koulutukseltani psykologian lisensiaatti, lasten ja nuorten erikoispsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (vaativa erityistaso). Psykoterapiataustani on kognitiivinen käyttäytymisterapia, ja olen erityisesti perehtynyt lasten ja nuorten psykoterapiaan. Olen myös viiden lapsen äiti, joista yhden menetin jo varhain. Muut lapseni ovat kaikki nuoria aikuisia. Olen toiminut yhden lapseni sijaisvanhempana. Kotini on Muuramessa, mutta Jämsässä olen työskennellyt suurimman osan työurastani. Työskentelytapani Olen elämänmyönteinen, avoin, toivoa ja uusia ideoita aktiivisesti etsivä ihminen, joka haluaa paneutua syvällisesti kohtaamiinsa ihmisiin ja ilmiöihin. Työssäni minulle tärkeitä arvoja ovat asiakkaan arvostaminen ja hyväksyminen sellaisena kuin hän on, asiakkaan mielipiteen kunnioittaminen ja tavoitteellinen, aktiivinen yhteistyö. Elämän myötä olen oppinut, ettei kaikkea tarvitse muuttaa; on monenlaista hyvää elämää. Opintoni
Kouluttajapsykoterapeutti2023 Kognitiivinen käyttäytymisterapia Tampereen yliopisto Psykoterapeutti2019 Kognitiivinen käyttäytymisterapia painottuen lapsiin ja nuoriin Lopputyö: Valikoivan puhumattomuuden hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin Tampereen yliopisto Psykologian lisensiaatti ja Lasten ja nuorten erikoispsykologi 2018 Lisensiaatintyö: Vanhemmat verkostoneuvottelussa Kasvatus- ja kehityspsykologian erikoistumiskoulutus Jyväskylän yliopisto Working with Selective Mutism: Effective Approaches to Assessment and2015 Management of Children and Adolescents Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen /ADHD-valmentajakoulutus2009 Helsingin yliopisto Muistin ja hahmottamisen psykologinen arviointi2007 Niilo Mäki Instituutti Perhepalvelukeskuksen palveluprosessien mallintaminen2007 Jyväskylän ammattikorkeakoulu MIM (Marschak Interaction Method) – menetelmäkoulutus2006 Psykologia Instituutti Ota syliin – koulutus FAS-lapsista2005 Suojarinteen kuntayhtymä Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus2005 Stakes Matematiikan oppimisvaikeudet2003 Niilo Mäki Instituutti Nuorten psyykkisten häiriöiden esiintyvyys ja hoidon erityispiirteet2002 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastyö1999 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kriisityön koulutus1998 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Imetystukihenkilökurssi1997 Jyvälän kansalaisopisto Psykologian maisteri1995 Tampereen yliopisto


Osoite:
Lukkoilantie 4
42100 Jämsä
Puhelin:
045 2365 226
Sähköposti:
susanna.huttunen@susannah.fi