Psykologipalvelut
Susanna Huttunen


Psykoterapia

Psykoterapian avulla hoidetaan erilaisia psyykkisiä ongelmia. Oma psykoterapiataustani on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Siinä selvitetään ajatusten, tunteiden, fysiologisten reaktioiden, ja toiminnan välisiä yhteyksiä. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa opetellaan parempia selviytymiskeinoja ja uusia ongelmanratkaisutaitoja vaikeisiin tilanteisiin. Keskeistä on ajatusten ja uskomusten kanssa työskentely ja niiden muokkaaminen realistisemmiksi tai oman elämän kannalta toimivammiksi. Terapian tavoitteet suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ongelmia ratkotaan päämäärätietoisesti. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa harjoitellaan usein erilaisia taitoja kuten rentoutusmenetelmiä, omien tunteiden hyväksymistä, mindfulness-tyyppisiä läsnäolon taitoja, keinoja omien tunteiden säätelyyn tai ihmissuhdetaitoja. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on saanut laajaa arvostusta tehokkaana ja tieteellisesti tutkittuna terapiamuotona. Erityisen hyviä tuloksia sillä on saatu masennuksen, ahdistuneisuuden, pelkojen, valikoivan puhumattomuuden, pakko-oireiden, syömis- ja unihäiriöiden, huonon itseluottamuksen, erilaisten stressiongelmien, somaattiseen terveyteen liittyvien psyykkisten oireiden, lasten käytöshäiriöiden ja neuropsykiatristen häiriöiden hoidossa. Nuorten ja aikuisten psykoterapia Omat voimat ja keinot eivät aina riitä selviytymiseen elämän kivikoista. Vaikeuksien ja ahdistuksen keskellä ei tarvitse jaksaa yksin. Ammattilaisen avulla voit löytää jälleen suunnan eteenpäin ja kyetä näkemään ilon elämässäsi. Miten päästä psykoterapiaan? 16–67-vuotiailla on oikeus saada Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten tarvitaan ensin vähintään 3 kk ajan hoitokäyntejä lääkärin diagnosoiman mielenterveysongelman hoitamiseksi. Lisäksi tarvitaan vähintään kaksi psykiatrin tapaamista ja psykiatrin lausunto kuntoutuspsykoterapian tarpeesta työ- tai opiskelukyvyn edistämiseksi tai parantamiseksi. Kuntoutuspsykoterapiaa myönnetään Kelasta vuodeksi kerrallaan. Kela korvaa yhdestä terapiakäynnistä 57,60 €. Sinun maksettavaksesi jää omavastuuosuus 32,40 €. Tästä voit lukea lisää kelan kuntoutuspsykoterapiasta. www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia Alle 65-vuotiaat nuoret ja aikuiset voivat saada psykoterapiaa Kelan kustantamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, jos psyykkinen oireilu aiheuttaa huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimista ja kuntoutustarve kestää vähintään vuoden. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jonka kirjoittaa hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Minulla on voimassaoleva sopimus toteuttaa Kelan kustantamaa psykoterapiaa vaativa lääkinnällisenä kuntoutuksesta Tästä voit lukea lisää Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus Myös vakuutusyhtiöt voivat toisinaan korvata osan kustannuksista maksusitoumuksella. Voit halutessasi maksaa psykoterapian myös itse, jolloin yksilöpsykoterapiakäynnin hinta on 90,- € /45 min. Etsiessäsi itsellesi sopivaa psykoterapeuttia, voit tulla tutustumis- käynnille. Tutustumiskäynnin hinta on aikuisasiakkaalle 55,- € / 60 min., alle 18-vuotiaille maksuton. Valitettavasti toistaiseksi kaikki psykoterapiapaikkani ovat täynnä. Lasten psykoterapia Lasten psykoterapiassa tutkitaan tunteita, ajatuksia, kehon tuntemuksia ja omaa toimintaa kuten aikuistenkin psykoterapiassa. Keskustelun lisäksi apuna käytetään runsaasti piirtämistä, kuvitettuja tehtävälomakkeita ja toiminnallisia memetelmiä. Työskentelyn tavoitteista sovitaan yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa, ja psykoterapia tapahtuu lapsen toiveita ja tarpeita kunnioittaen. Miten päästä lasten psykoterapiaan? Kela voi kustantaa alle 16-vuotiaan lapsen psykoterapian, jos lapsen psyykkinen häiriö täyttää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen edellytykset. Tämä tarkoittaa, että lapsen psyykkinen oireilu aiheuttaa hänelle huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa esim. haittaa osallistumista koulussa tai päiväkodissa, ja kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten lasta hoitavan lääkärin julkisessa terveydenhuollossa on tehtävä kuntoutussuunnitelma lapselle yhteistyössä vanhempien ja mahdollisesti muiden lasta hoitavien ammattilaisten kanssa. Minulla on voimassaoleva sopimus toteuttaa Kelan kustantamaa psykoterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tästä voit lukea lisää Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus
Kiipeä kortta, pieni kerttuli lennä, kun siipesi kantaa. Pidä viittasi punanuttuinen, se supervoimat sinulle antaa.

Piia Raita

Lapsen psykoterapia voidaan toisinaan toteuttaa myös terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Lapsen psykoterapian voivat maksaa myös vanhemmat itse, jolloin hinta on 90,- € / 45 min. Lapsen/perheen tutustumiskäynti on maksuton. Lapsen psykoterapia sisältää aina myös vanhemmille ohjauskäyntejä, ja osa käynneistä voidaan toteuttaa perhekäynteinä. Terapeutti voi lisäksi osallistua koulussa tai päiväkodissa järjestettyihin lapsen VASU-, HOJKS- ja kuntoutussuunnitelmaneuvotteluihin.


Osoite:
Lukkoilantie 4
42100 Jämsä
Puhelin:
045 2365 226
Sähköposti:
susanna.huttunen@susannah.fi